ısıtma Nedir, Isıtma Sistemleri Nelerdir ?

Bir hacimde konforun sağlanabilmesi ve yapılan faaliyetlerin randımanlı (verimli) olabilmesi için o hacimdeki sıcaklığın belirli bir değerde olması gerekir. Bu sıcaklığı sağlayabilmek için yapılan işleme ısıtma denir.
Bir hacimdeki sıcaklığın ne olması gerektiği iki faktöre bağlıdır;
1) Hacim içinde yapılan faaliyetin türü.
2) O hacmin içinde bulunduğu dış ortam koşulları.
Bu faktörleri karşılaştırmak için örnek vermek gerekirse, Türkiye’de salonun sıcaklığı 22°C’de tutulması gerekirken İngiltere de bu değer 18°C’dir.

Isıtma

Isıtmanın Kullanıldığı Bazı Alanlar

 • Isıl Prosesler (İşlemler)
 • Mekanların Isıtılması (Ev, Hastane vb.)
 • Seracılık
 • Kuluçka
 • Kar Eritme
Sera Isıtma
Sera

Isıtma Sistemleri

1) Lokal Isıtma Sistemleri

Bir binadaki hacimlerin her birinin ayrı ayrı ısıtıldığı sisteme lokal ısıtma sistemi denir. Bu sistem her ne kadar “kullanılmayacak hacimlerin ısıtılmasına gerek yok” mantığına değinsede pratik olarak çok uygun bir sistem değildir. Çünkü;
a) Her bir hacmin ayrı ayrı ısıtılması ekonomik değildir.
b) Isıtmada kullanılan cihazların verimleri genellikle düşük olduğundan gereğinden fazla yakıt kullanılır.
c) Bu ısıtma cihazlarının çevrede yarattığı kirlilik fazladır.
d) Bu sistemdeki her bir cihaz için bir baca kullanılması gerektiğinden bacanın kapladığı alanlar kullanım alanını azaltır.
Bu nedenlerden dolayı lokal ısıtmanın yerine merkezi ısıtmanın tercih edilmesi daha çok tavsiye edilmektedir.

Lokal Isıtma

2) Merkezi Isıtma Sistemleri

Bir ısı merkezi buradan ısıyı taşıyan borular ve ısıtıcılardan meydana gelen sistemdir. Bu sistemlere sitelerdeki tesisatlar örnektir.

Kazan Dairesi (Merkezi Isıtma)

3) Bölgesel Isıtma Sistemleri

Bir mahallenin, bir şehrin bir merkezden ısıtıldığı sistemlerdir. Ülkemizde bulunan, Balçova, Sarayköy ve Kızılcahamam ısıtmaları bölgesel sistemlere örnektir.

Isıtmada Kullanılan Akışkanlar Bakımından Sınıflandırma

 1. Sulu Sistemler
  a. Sıcak Sulu Sistemler
  b. Kaynar Sulu Sistemler
 2. Buharlı Sistemler
  a. Düşük Basınçlı Buharlı Sistemler
  b. Orta Basınçlı Buharlı Sistemler
  c. Yüksek Basınçlı Buharlı Sistemler
 3. Havalı Sistemler: Bir merkezden ısıtılmış havanın kanallarla taşınarak ısıtılacak hacimlere verildiği sistemlerdir. Örnek; Havalı klima sistemleri.