I. Dünya Savaşında Ölü Adamların Saldırısı

I. Dünya Savaşında bilim kurgu filmlerine konu olacak bir olay meydana geldi. Şimdilerde “zombi” olarak nitelendirdiğimiz ölü adamların (insanların) saldırısı Alman askerleri ile Rus askerleri arasında gerçekleşti.

Osowiec (Osoviç) Kalesi

Osowiec Kalesi - Ölü Adamların Saldırsı
Osowiec Kalesi

Polonya topraklarında bulunan Osowiec kalesi, 19. yüzyılın sonlarında Alman işgaline karşı Rus İmparatorluğu tarafından inşa edilmişti. Bu kale Rus İmparatorluğunun Avrupa’ya girişi için önemli bir mevkii olarak görülmekteydi.

1914 yılında Rusya savaş için seferberliğini erkenden tamamlamış ve Avusturya-Macaristan sınırı ile Alman sınırına dayanmıştı. Fakat General Ludendorff Ağustos 1914’de Tannenberg muharebesi ile Rusların saldırılarını püskürtmüş ve Ruslara ağır bir yenilgi yaşatarak istilayı engellemişti. Ruslar bu muharebeyi kaybettikten sonra Almanlar, Rus imparatorluğu topraklarına kadar ilerlemiş ve Rus İmparatorluğunun Polonya’da bulunan en önemli kalesini yani Osowiec kalesini kuşatmıştı.

4 Eylül 1914 Tarihinde Almanlar Tarafından İlk Saldırı Meydana Geldi

Almanların ağır silahları ile 4 Eylül 1914 tarihinde başlayan saldırı Mart 1915’e kadar bir sonuç sağlanamadı. Aylar boyunca devam eden saldırıda Almanlar 1 milyona yakın mermi harcamış fakat Ruslar kaleyi savunmayı başarmıştı. Aynı zaman Rus askerleri fırsat buldukça Almanların üzerine saldırmış ve bazı mevkileri de ele geçirmişti.

Bu saldırılarla Rusları yıldıramayan Almanlar farklı planlar düşünmeye başladı. Mareşel Hindenburg’un bizzat verdiği emirle tekrar taarruz yapılmasına karar verildi. Ancak bu taarruz diğerlerinden biraz farklı olacaktı. Mareşal Hindenburg Rusların gaz maskesinin olmadığını biliyordu. Savaş ahlakına ters düşecek şekilde bu son taarruzlarında zehirli gaz kullanmaya karar verdi.

6 Ağustos 1915 Zehirli Gaz Bombardımanı ve Ölü Adamların Saldırısı

Ölü Adamların Saldırısı
Ölü Adamların Saldırısı – 6 Ağustos 1915

6 Ağustos 1915 tarihinde Almanlar rüzgar yönünün lehlerinde olduğuna karar verdiler ve Rusların savunduğu kaleye gaz saldırısını başlattılar. Böylece Rus askerleri zehirlenecek ve gaz maskeleri olan Alman askerleri kaleye hücum edecekti. Rus askerlerinin bir kısmı gaz yüzünden boğularak can vermiş, etraf yeşil bir duman ile kaplanmıştı.

Zehirli gaz etkisini gösterdiğinde 7 bine yakın Alman askeri kaleye hücum etmeye başladı. Gaz maskeleri ile teçhizatları tam olan Alman askerleri üstünlük sağladıklar düşüncesi ile motive olmuş bir şekilde Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere geldiler. Fakat kanlanmış ağızlarını bez parçalarıyla kapatan, yüzleri zehirli gazdan dolayı yaralanmış bir grup Rus askeri bir anda Almanlara karşı taarruza geçti. Bu askerler bir şekilde zehirli dumandan nispeten daha az etkilenmiş ve hayatta kalmışlardı. Bu saldırıyı gören Alman askerleri bir anda korkara paniğe kapılmıştı. Savaş alanından kaçmaya çalışıyorlar ve kaçarlarken panikten birbirlerini eziyorlardı. Geride kalan Alman askerleri ise Rus topçuları tarafından öldürüldü. Bu zehirli gaz saldırısından kurtulan Rus askerleri ise iki haftalık tedavinin ardında tahliye edildi.

Sonuç olarak Rus askerleri neredeyse imkansızı başarmış ve Osowiec kalesi gibi önemli bir kaleyi korumayı başarmıştır.O sırada basılan gazeteler ise bu olaya “ölü adamların saldırısı (attack of the dead men)” adını vermişti.

Ölü Adamların Saldırısı