Doğalgaz Tesisatının Projelendirilmesi Nasıl Yapılır ?

Bir doğalgaz tesisatının projelendirilmesi yapılırken başlıca dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu yazımızda tesisatı projelendirirken dikkat etmeniz gereken bu konulardan bahsedeceğiz.

Doğalgaz Tesisatının Projelendirilmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Bina içi doğalgaz tesisatının montajlarında dikkat edilecek hususlara göre binanın düşey ve yatay boru dağılımı ile bunların uzunlukları izometrik çizim veya izometrik şema ile gösterilir.
Bir doğalgaz tesisatının izometrik çizimini gösteren örnek.
Bir doğalgaz tesisatının izometrik çizimini gösteren örnek.
 • Cihaz veya cihaz grupları seçilir, gaz tüketim değerleri bulunur.
 • Gaz tüketim debisi belirlenir. (Ocak + kombi, ocak + şofben, soba + ocak, ocak)
  Ocak = 1.6 m3/h
  Şofben = 2.2 m3/h
  Kombi = 2.5 m3/h
 • Boru çapı, gaz hızı, basınç kaybı, gaz tüketim değerleri belirlenir.
 • Doğalgazın bina içi kullanımında Pişletme < 50 mbar olması durumunda gürültü ve titreşimi önlemek için gaz hızı değeri 6 m/s’den küçük olmalıdır.
 • İşletme basıncı Pişletme < 50 mbar olan tesislerde hem toplam basınç kaybı ve hem de gaz hızı değerleri kontrol edilmelidir.
 •  Pişletme > 50 mbar olan tesislerde ise yalnızca akış hızı kontrolü yapılmalıdır. Ancak bir istisnai olarak sayaç çalışma basıncının 300 mbar olduğu durumlarda servis kutusundan sayaca kadar olan tesisat bölümünde basınç kaybı, hesaplanmalı ve bu değerin 1 mbar’dan küçük olduğu gösterilmelidir.
  Basınç kayıpları;
  a. Yerel basınç kaybı
  b. Bağlantı elemanlarından dolayı oluşan basınç kaybı
  c. Yükseklikten dolayı oluşan basınç kaybı
  Kolon tesisatı için toplam basınç kaybı 1 mbar’dan küçük olmalı.
  Daire içi tesisat için ise toplam basınç kaybı 0.8 mbar’dan küçük olmalıdır.
 • Bina ana düşey kolon projesinde her bağımsız birimin yani dairenin gaz tüketimi minimum 3.5 m3/h alınmalıdır.
 • Bağımsız birimin (dairenin) toplam gaz tüketimi 5 m3/h ise bu hatta ilave bir gaz debisi yapılmasına gerek yoktur.
 • Ferdi kullanımlarda basınç kaybı hesabı gaz teslim noktası ile (servis kutusu çıkışı) sayaç vanası arasındaki kolon hattında basınç kaybının 1 mbar’dan küçük olduğu gösterilmelidir.
 • Merkezi ısıtma sistemlerinde gaz teslim noktaları ile cihaz arasındaki toplam basınç kaybı 1.8 mbar’dan küçük veya eşit olmalıdır.
 • Ferdi kullanım için bir doğalgaz tesisatında bir vana ile kör tıpa bırakılıyor ise bu noktaya kadar olan basınç kaybı 0.7 mbar’dan küçük veya eşit olmalıdır.