Doğalgaz Sayaçlarının Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğalgaz sayaçlarının montajının yapılması esnasında da belli başlı dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Doğalgaz tesisatında standartlar ile belirlenmiş farklı tip sayaçlar bulunmaktadır. Bu sayaçlar belirlenirken, tesisatta kullanılacak cihazların tüketim debilerinin sayaçların asgari debilerinden az olmaması göz önünde bulundurulur.

Doğalgaz sayaçlarının tipleri
Doğalgaz tesisatlarında kullanılacak farklı sayaç tipleri (Q = debi)

Konutlarda kullanılan sayaç tipi G4 sayaç tipidir. G4’den G25’e kadar olan sayaçların bağlantısı flexible rakorlu tip olarak yapılır. G40 ve sonrası ise flanşlı olarak sökülebilir bağlantı tipidir.

Tesisata takılacak olan tüm körüklü ttip sayaçlara imalatçı firmalar tarafından aşağıda örneği bulunan sayaç etiketi basılmalıdır.

Doğalgaz sayaçlarının örnek sayaç etiketi
Örnek Sayaç Etiketi

Doğalgaz Sayaçlarının Montajında Uyulması Gereken Kurallar

 1. Gaz sayacı ve bağlantıları duman bacaları üzerine yerleştirilmemelidir.
 2. Kullanılan sayacın giriş vanasında herhangi bir tehlike anında abone veya bir başkasının kapatabilmesini sağlayacak şekilde üzerinde açma kapama konumları belirtilmiş bir kol bulunmalı ve bu kol ulaşılabilir olmalıdır. (open/off bağlantı)
 3. Gaz sayaçlarının montajında duvarla sayaç arasında en az 2 cm aralık olacak şekilde monte edilmelidir.
 4. Sayaçların sökülmesi sırasında statik elektrikten korunmak için sayacın giriş çıkış boruları arasında bir iletken tel ile köprüleme yapılmalıdır.
 5. Gaz sayaçlarının kapı sürekli olarak havalandırmayı sağlayacak şekilde olmalıdır.
 6. Kaloriferli tesisatlar da sayaçlar kazan dairelerinin dışında olmalıdır.
 7. Sayaçlar kolayca okunabilen aydınlık havalı rutubetsiz ve donmaya karşı korunaklı en fazla 35°C sıcaklıkta olan yerlerde olmalıdır. Bu ortamlarda yanıcı ve patlayıcı maddeler olmamalıdır.
 8. Sayaç numaratörlerinin yükseklikleri yerden bina içinde en fazla 220 cm bina dışında ise 180 cm olmalıdır. Sayaçlar yapılarda konum içine yerleştirilmemelidir.
 9. Gaz sayaçları kesinlikle balkon, konut ve asansör giriş katlarının üzerine yerleştirilmemelidir.
 10. Sayaç o bölgenin gaz dağıtımından sorumlu şirket veya yetkilendirilmiş firma tarafından yapılmalı ve mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
 11. Rotary ve türbinli sayaçlar, imalatçı katalog ve talimatlarına göre uygun yağlanabilecek ve bakımı yapılabilecek şekilde dengesine ve eğimine dikkat edilerek yerleştirilmelidir. Sayaç ömrünün verimli olması, doğru ölçme yapması ve arıza nedenlerinin başında gelen doğalgaz kirliliğindeki etkiyi en aza indirmek için sayaç girişine gözenek açıklığı 50 μm olan filtre kullanılmalıdır. Yüksek hız ve ani basınç, rotorların ayarını bozarak sayaca zarar vereceğinden sayaç devreye alınırken yavaşça basınçlandırılmalıdır.
 12. Türbinli tip sayaçlarda sayaç giriş ve çıkışında 5D mesafesinde bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.
 13. Rotary sayaç girişlerinde konik filtre kullanılması zorunludur. Sayaçlar mevcut tesisattan bağımsız olarak ayrıca konsolla taşınmalıdır.
Rotary tip doğalgaz sayaçlarının yatay bağlantı şeması
Rotary sayaçların yatay bağlantı şeması
Rotary tip doğalgaz sayaçlarının düşey bağlantı şeması
Rotary sayaçların düşey bağlantı şeması