Doğalgaz ‘CnH2n+2‘ formülünde renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan hafif olan bir gazdır. Doğada sıvı, gaz,